Novell Netware is nog steeds onder ons

07 October 2014
07 OKT

Voor wie opgegroeid is in de IT wereld sinds 1985 is Novell een klinkende naam.

Vroeger was dat HET serversysteem, met aanhangers die niet onderdoen voor de Apple fans.

Wie denkt dat dit systeem niet meer onder ons is vergist zich.

Gemiddeld eens per jaar krijgen we zo een systeem binnen, en meestal geeft dat nogal wat hoofdbrekens omdat Novell een eigen compressiealgoritme toepast.

Onlangs kregen we zo een 60GB harddisk binnen, waarbij een spindle seizure was opgetreden.

Dit wil zeggen dat de motoras vast zit en dat de platters niet meer kunnen draaien. Nu zullen velen denken van 'ach, dan moet je maar gewoon die platters in een andere schijf plaatsen'.

Helaas worden we nog veel te vaak geconfronteerd met gebruikers die dit denken, en dit ook zelf proberen.

Ze vergeten hierbij dat de alignatie van de platters héél kritisch is, en de minste verschuiving kan al als gevolg hebben dat de data niet meer leesbaar is. Komt er nog bij dat velen deze platters versteken met de blote hand en in een gewone omgeving (lees: geen cleanroom) en een catastrofe is niet veraf. Meestal moeten we de klanten teleurstellen na dit manoevre.

Daarom is de platters versteken de allerlaatste optie die een DR-expert zal kiezen.

Gelukkig was onze klant zo slim om er zelf af te blijven. In dit geval hebben we de platters volgens de regels van de kunst verplaatst naar een werkzame schijf, en zijn we erin geslaagd de schijf voor 90% te klonen. Dit systeem bestond uit drie partities, waarvan enkel de eerste twee data bevatten.

De onleesbare sectoren zaten in de laatste partitie.

Om een lang verhaal kort te maken: Na het klonen van de schijf konden we met onze tools de data van de klant erafhalen, de data decomprimeren, en aan de klant bezorgen zodat hij verder kon met zijn zaak.

Het was opnieuw een hele uitdaging, die mits heel wat inspanning goed afgelopen is.

Waar op letten bij logische recoveries door een "IT-specialist"

04 July 2016
04JUL

Recent hadden we te maken met verschillende gevallen waar een "IT-Specialist" recovery onmogelijk maakte door ondoordachte handelingen

Waarom Datarecuperatie kiezen?

Eigen labo in Ieper

100% veilig

80% succesratio

24u/7d bereikbaar