Ransomware aanval succesvol gecounterd

20 October 2020
20 OKT

Een ransomware aanval kan in veel gevallen catastrofaal zijn.
Wij zijn er om te helpen.

Recent hadden we een klant (een groot bedrijf) dat slachtoffer was van een Ransomware aanval.

De hoofdserver werd geëncrypteerd en de backups werden onklaar gemaakt.


De klant betaalde het losgeld in de hoop zijn data terug te krijgen, maar de decryptiesleutel die ze terugkregen slaagde er niet in de data te decrypteren.


Uiteindelijk werd op ons een beroep gedaan.
Uit de backupschijven konden we de backups terughalen en hoewel die beschadigd waren, konden we de virtuele machines in werkende toestand terughalen.


Onze klant had slechts enkele dagen dataverlies.
Indien we niet geslaagd waren in onze opdracht had de klant meer dan een jaar boekhouding moeten heringeven, wat verschillende manmaanden werk zou geweest zijn.

Lijst van ondersteunde SSD's

18 January 2019
18JAN

Hierbij een beknopt (maar zeker niet volledig) overzicht van de SSD's die we ondersteunen

Waarom Datarecuperatie kiezen?

Hoogtechnologisch Labo

100% veilig

80% succesratio

24u/7d bereikbaar