Hdd Regenerator en Spinrite

16 June 2014
16 JUN

Zoals in een vroegere post vermeld krijgen we heel vaak gevallen harde schijven binnen.

In veel gevallen kunnen we nog wat doen, maar enkele recente gevallen tonen een onrustwekkende evolutie.

Op internet cirkuleren veel geruchten als zou hdd regenerator of spinrite in staat zijn data te recupereren.

Dit is echter helemaal niet het geval !

We zien nu vaak dat klanten die hun schijf laten vallen ze eerst proberen terug aan de praat te krijgen met hddgenerator of spinrite. Dit is echter vragen om catastrofes.

Deze programma's scannen een schijf op slechte sectoren en vervangen die dan door één van de reservesectoren die nog beschikbaar zijn.

Vooreerst houdt dit in dat de slechte sectoren vervangen worden door sectoren die geen data bevatten.

Bevond die sector zich in een document met belangrijke gegevens, dan is dat document onherroepelijk beschadigd. De apparatuur die we gebruiken vervangt die sectoren niet, zodat er altijd kansen overblijven om die door fine-tuning uiteindelijk toch te kunnen lezen, waardoor de data integer blijft.

Doet men dit op een schijf die gevallen is, dan gaat de leeskop slechte sectoren vinden in de mechanisch beschadigde plaatsen van de schijf. Uiteraard probeert het programme herhaalde pogingen te doen om die sector te lezen, waardoor de leeskop blijft hangen boven de beschadigde plaats. Hierdoor komt die in aanvaring met de mechanische beschadiging en gaat uiteindelijk ringen vormen op de magnetische laag.

Het vrijgekomen magnetisch stof maakt ook krassen op de andere magnetische lagen en uiteindelijk kunnen we niets meer doen.

Zijn deze programma's waardeloos ? Neen, maar ze zijn zeker niet bedoeld voor datarecovery. Enkel in geval u een schijf heeft met enkele bad sectors kunnen ze eventueel nuttig zijn, en dan enkel nog als er geen data op staat of als u een goede backup heeft. Gebruik ze echter nooit als uw harddisk gevallen is of een klap gekregen heeft, want dan verknoeit u alle kansen op een geslaagde datarecuperatie.

Harddisk getroffen door wateroverlast

13 June 2016
13JUN

Data van een verzopen harddisk met succes gerecoverd

Waarom Datarecuperatie kiezen?

Hoogtechnologisch Labo

100% veilig

80% succesratio

24u/7d bereikbaar