Gevallen harddisk: wat doen ?

2013-09-05
5 SEP

Met de externe schijven gebeurt het nog regelmatig dat ze een klap krijgen of van de tafel vallen.
We krijgen die hier met de regelmaat van de klok binnen.
Op tafel omgevallen, hond passeerde en bleef haperen aan de kabel etc ...

Als de schijf niet draait op het moment dat dit gebeurt, kan de schade nog meevallen.
Vergeet niet dat een harde schijf een schitterend stukje fijnmechaniek is.
De leeskoppen zweven op minder dan een micrometer hoogte boven de magnetische laag.
Als de schijf draait terwijl ze een klap krijgt kunnen de leeskoppen de magnetische laag raken en daar schade veroorzaken. Een kras van een millimeter omvat al snel honderden of duizenden sectoren.

Wanneer de schijf dan blijft draaien, kunnen de magnetische deeltjes die door de klap vrijgekomen zijn tussen de leeskop en de magnetische laag terechtkomen en zo nieuwe krassen veroorzaken, die terug deeltjes vrijmaken enz ... Dit zogenaamde lawine-effect kan vrij snel een harddisk compleet kapot maken.

Wat doen als de schijf valt ?

Een gevallen harde schijf is niet meer te vertrouwen.
Als ze klikt, leg ze dan onmiddellijk af, en als de data kostbaar is, breng ze dan zo snel mogelijk binnen bij een datarecuperatie specialist.

Klikt ze niet, en is ze nog benaderbaar, kopieer dan zo snel mogelijk de belangrijkste data naar een nieuwe schijf.

We krijgen regelmatig schijven binnen, dewelke de klant soms uren laten klikken heeft in de hoop dat de schijf terug zou opkomen in windows of mac.
Dit is echter ijdele hoop.

Veelal zien we -wanneer we deze schijven openmaken- een cirkel op de magnetische laag, of nog erger.

Bij schijven met krassen op één of meerdere platters kunnen we in veel gevallen nog data recupereren van  de andere platters. Dit is echter maar een gedeeltelijke recovery, en meestal zijn de bestandsnamen verloren.
Dit wordt maar zelden gedaan vanwege de complexiteit en hoge kostprijs, maar voor iemand die anders al zijn familiefoto's kwijt is, is dit een alternatief. Vanzelfsprekend blijft een goede backup de beste remedie.

Waarom Datarecuperatie® kiezen?

Hoogtechnologisch Labo

100% veilig

80% succesratio

24u / 7d bereikbaar