Data veilig in de cloud ?

2013-11-22
22 NOV

Enkele weken geleden werd mijn hulp ingeroepen voor het recoveren van data van 12 ! schijven van een datacenter.

Ik schets de situatie: Een bedrijf in Canada stockeert zijn data in de cloud bij een datacenter. Ze gaan ervan uit dat hun data ergens veilig in Canada staat.

In het datacenter maakt een programmeur een script, en zet er per abuis op de verkeerde plaats de regel rm -rf in. Deze linux commandoregel werd per ongeluk uitgevoerd, en 12 harddisks met in totaal 24 TB data werden gewist.

Plots kon het bedrijf in Canada niet meer aan zijn data.

1e probleem: Bij contactname met het datacenter blijkt dat hun data in Frankrijk staat !

2e probleem: Wie iets van linux kent, weet dat bij het Ext3 filesysteem, zoals hier gebruikt werd, het commando rm de inodes wist. Hierdoor is het onmogelijk om de data nog met zijn originele structuur terug te halen. Enkel als men heel snel na het uitvoeren van het commando de computer stillegt, heeft men nog een kans om data te kunnen terughalen door het journal te gebruiken.

In dit geval werd het probleem pas na een weekend ontdekt. Volop tijd dus opdat de inodes gewist werden.

Er werden nog sporen van de data teruggevonden, maar slechts enkele gigabytes. Via raw recovery kan alles nog gevonden worden, maar daar heeft de client niets aan omdat bestandsnamen en locaties verdwenen zijn, en dat was in dit geval primordiaal.

Lost case dus :-(

Mijn data veilig in de cloud ? Mijn gedacht !

Waarom Datarecuperatie® kiezen?

Hoogtechnologisch Labo

100% veilig

80% succesratio

24u / 7d bereikbaar