Premium Datarecuperatie Diensten

Wat?

Wij leveren professionele diensten die er vooral op gericht zijn zoveel data te recupereren als mogelijk. Dat kan vrij evident klinken maar dat is het bij moeilijke cases helemaal niet.  De laatste 10% recupereren kan dikwijls evenveel kosten als de eerste 90%. Het uitdagende van onze job zijn die moeilijke cases die wij niet aan de premium datarecuperatie diensten kunnen aanbieden.  

We wensen binnenin datarecuperatie deze moeilijkere dossiers niet los te laten, heel vaak, in meer dan de helft van de gevallen,  recupereren we nog de data van niet-recupereer baar verklaarde gevallen.Het zou jammer zijn die klanten niet langer te kunnen helpen.  In het bijzonder omdat Datarecuperatie omwille van zijn jarenlange ervaring en bijzonder sterk uitgebouwd machinepark heel veel mogelijkheden heeft en vaak de partij van de laatste kans is.

Hierdoor hebben wij nu onze professionele datarecuperatie diensten. Binnenin deze dienst wordt er op offertebasis naargelang onze analyse een prijs gemaakt om uw dossier toch te kunnen recupereren. Deze dienst is niet vergelijkbaar met onze prijs, inspanning en termijn van onze premium diensten. Helaas zal dit niet voor ieders budget zijn, hiervoor garanderen wij een 'no cure, no pay' garantie.


 

Maak een aanvraag

Waarom?

Slechts na analyse of na behandeling in de Standard Datarecovery Services wordt op basis van de vaststellingen een prijs gegeven. Op die manier kan beter worden ingeschat wat de kost zal zijn om te kunnen recupereren. Op dat moment is er een beter beeld van wat moet gebeuren en hoeveel tijd dit uiteindelijk zal kosten.

Maak een aanvraag

Prijsstructuur :

Per type drager kunt u hieronder de vanaf-prijzen terugvinden voor een standaard-termijn van 2 weken. Dit zijn wel degelijk vanaf-prijzen en de finale offerte zal dus minstens dezelfde of een hogere prijs bevatten als aangegeven staat. De prijzen worden ieder half jaar geherëvalueerd.


ONZE ANALYSE IS GRATIS*

Zie onze prijzen

*​Een analyse duurt ongeveer 1 à 2 werkdagen en is gratis , behalve voor een analyse buiten de kantooruren en RAID systemen die al in een ander labo zijn geweest. In het laatste geval wordt een analysekost van 80€ per schijf gerekend. Deze kost kan afgetrokken worden van de recovery als deze doorgaat.  

Ransomware en de Cloud

04 Augustus 2020
04 AUG

Mijn vroegere voorspellingen worden jammer genoeg realiteit; de cloud is ook niet veilig voor hackers

Waarom Datarecuperatie® kiezen?

Hoogtechnologisch Labo

100% veilig

80% succesratio

24u / 7d bereikbaar